Käyttöehdot

1. Yleistä

Ristisanat.net palvelu pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa sen oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Ristisanat.net palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palvelun tuottaja ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Käyttäjätunnus

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Samalla tunnuksella voi kirjautua vain yksi käyttäjä kerrallaan. Palvelun tuottajalla on oikeus sulkea käyttäjätunnus väärinkäyttötilanteen paljastuessa.

4. Henkilötiedot

Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeita. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet käyttäjät ovat palvelun tuottajan käyttäjärekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään käyttäjäsuhteen ylläpitoon ja hoitoon.

5. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi.

6. Muut ehdot

Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet jollekin muulle yhtiölle. Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.