Käyttöehdot

1. Yleistä

Ristisanat.net palvelu pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa sen oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta. Ristisanat.net on maksullinen palvelu.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Ristisanat.net palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palvelun tuottaja ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Käyttäjätunnus

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Samalla tunnuksella voi kirjautua vain yksi käyttäjä kerrallaan. Palvelun tuottajalla on oikeus sulkea käyttäjätunnus väärinkäyttötilanteen paljastuessa.

4. Henkilötiedot

Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeita. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet käyttäjät ovat palvelun tuottajan käyttäjärekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään käyttäjäsuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Käyttäjän antamia yhteystietoja (kuten sähköpostiosoitetta ja/tai puhelinnumeroa) ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Maksun viivästyminen

Ristisanat.net on maksullinen palvelu. Lasku toimitetaan sähköpostilla noin viikon sisällä rekisteröitymisestä. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä, palvelun ylläpitäjällä on oikeus lukita tunnus siihen asti kunnes maksu on suoritettu.

6. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi.

7. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin.

8. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita.

9. Muut ehdot

Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet jollekin muulle yhtiölle. Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.