Ohjeet

Kirjautuminen

Syötä sähköpostilla saamasi tunnus ja paina OK-nappia. Jos tunnus sisältää kirjaimia, huomaa ero ISOJEN ja pienten kirjainten välillä. Samalla tunnuksella voi kirjautua vain yksi käyttäjä kerrallaan. Palvelusta poistutaan painamalla Kirjaudu ulos -nappia. Ilmoita Webmasterille, jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut!

Sanojen hakeminen

Syötä HAKUEHTO kenttään haettava sana. Haettavan sanan tuntemattomien kirjainten kohdalle syötetään piste (.) tai tavuviiva (-), painetaan - Enter tai Hae. Ohjelma tulostaa ruudulle listan sanoista, jotka täyttävät hakuehdon. Sanoja haetaan ratkaisusanan mukaisesti. Esim. hakuehto MIEHIÄ ei tuota tulosta, mutta hakuehto MIEHET antaa tuloksen UKKELIT, ÄIJÄT... Vihjeiden ja synonyymien näyttäminen voidaan valita erikseen.

Linkki Googleen

Hakutulosten sanoista (katkoviivalla alleviivattu) johtaa linkki Google:en. Linkistä avautuu mm. Wikipedian ym. tietosanakirjojen kyseistä sanaa koskevia englanninkielisiä artikkeleita, sekä Google hakutulos sivuista, joissa kyseinen sana esiintyy. www.fi sivu avautuu omaan selainikkunaan.